Helige Philaretos - en förebild för givmildhet

Idag firar vi den Helige Philaretos som levde på 700-talet i Mindre Asien och var mycket förmögen. Ikonen är målad av våra systrar i vårt moderkloster i Grekland. Helgonet delade ut allt han hade till de fattiga utan att ge en tanke på sig själv och sina egna behov trots att andra kritiserade och ifrågasatte honom. Han hade så stor kärlek för sina medmänniskor att han stod inte ut med att se någon som var behövande utan att ge något. Han gav och visade gästfrihet till alla som bad honom utan beräkning. Liksom Job blev han prövad. Han förlorade plötsligt all sin rikedom, men fortsatte ändå att ge till alla som var i behov i så stor utsträckning att han och hans familj inte hade mat för dagen.

En högtid då Gud trolovades med den mänskliga naturen

Idag firar vi högtiden Guds Moders intåg i templet. Guds Moders föräldrar Joakim och Anna hade länge bett Gud om ett barn och de hade lovat att tillägna Honom det barnet om Han skulle ge dem ett. Gud besvarade deras böner och Anna födde en flicka, Maria, som skulle bli moder till Gud. Joakim och Anna fullföljde sitt löfte när Maria var tre år gammal och förde henne till templet, där översteprästen Zacharias tog emot henne. Flickan sprang i iver mot prästen utan att se tillbaka till sina föräldrar eller till världen, ty hon hade trots sin ringa ålder stor kärlek till Gud och till dygden. Översteprästen förde henne in i templets "allra heligaste", dit bara översteprästen gick in en gång om åre

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page