"Jag är med er och ingen kan vara emot er."

"Herren fördes upp till himlarna för att sända den Heliga Ande till världen. Himlarna beredde Hans tron och molnen beredde Hans Himmelsfärd. Änglarna förundras när de se en människa mer upphöjd än de. Så mottager Fadern Honom, som Han i evig tid burit i sitt sköte. Den Helige Ande befaller alla Hans änglar: ”I furstar, öppnen nu portarna.” O, klappen i händerna, alla folk, ty Kristus har farit upp till den plats Han har kommit från." Från Vespers gudstjänst till Kristi himmelsfärd som vi firar idag. Från gudstjänstens Oikos i Orthros: "Han [Kristus] vägledde dem [apostlarna] såsom söner och sade till dem: Jag är icke skild ifrån er; Jag är med er och ingen kan vara emot er." Vi ser Kristus u

"Vid midpingst gav Du min törstiga själ att dricka..."

På onsdagen i den fjärde veckan efter Påsk firar vi midpingst. Denna festdag infaller alltid på en onsdag eftersom det är dagen precis mellan Påsk och Pingst. Ikonen visar Jesus Kristus som talar till de judiska äldste i templet. Vi hör detta i dagens Evangelieläsning (Joh. 7:14-30) för midpingst som börjar: Men när redan halva högtiden var förliden, gick Jesus upp i helgedomen och undervisade. Då förundrade sig judarna och sade: ”Varifrån har denne sin lärdom, han som icke har fått undervisning?” Jesus svarade dem och sade: ”Min lära är icke min, utan hans som har sänt mig. Den judiska festdagen som nämns i Evangeliet är lövhyddohögtiden. Kyrkans fäder lär att Kristi undervisning i templet

Den lame mannens tålamod i sjukdom

"Såsom Du uppreste den lame mannen, o Herre vår Gud, genom din gudomliga omsorg och kraft, uppres min själ som är förlamad av olika synder och överträdelser och av dåliga gärningar, så att jag må bli frälst och ropa: O barmhärtige Förlösare, o Kriste vår Gud, ära åt Ditt Rike och åt Din makt." (Kontakion för den lame mannens söndag) Idag åminner Kyrkan Kristi helande av den lame mannen som hade varit sjuk i 38 år. Se Joh. 5:1-15. Innan Kristus helar mannen frågar Han honom om han vill bli frisk. Kristus väntar på att mannens ska använda sin egen fria vilja och låta Kristus verka i hans liv och hela honom. Mannen svarar att han vill bli frisk och då säger Kristus till honom: "Stig upp, ta din

Helige Georgios -En förebild för att tacka Gud för allt

Idag firar vi den Helige Georgios, ett stort och älskat helgon i alla kristna traditioner som gjort många mirakel. Diokletian var romersk kejsare år 284-305, då den Helige Georgios levde. Kejsaren var avgudadyrkare och förföljde de kristna. Alla som inte offrade till avgudarna blev dömda till döden. Georgios var soldat i kejsarens armé, men hade ännu inte avslöjat att han var kristen. Han förstod att stunden var kommen för att göra sin tro känd och han förstod även att det skulle leda honom till martyrdöden. Han var fast besluten att hellre vara en soldat för Kristus än för Diokletian. Han sålde allt han ägde och gav det till de fattiga. Efter att han hade gjort upp sina jordiska affärer res

Myrrabärerskorna- de första vittnena till uppståndelsen

En grupp kvinnor som var Kristi lärjungar och hade följt Honom under Hans jordiska liv, lämnade Honom inte ens under Hans korsfästelse, död och begravning. De manliga lärjungarna hade gömt sig av rädsla för judarna, alla förutom Johannes, som också stod invid Kristi kors. Idag är det myrrabärerskornas söndag när vi åminner dessa modiga kvinnor samt Josef av Arimataia och Nikodemus som var hemliga lärjungar till Kristus. Josef och Nikodemus fick tillåtelse av Pilatus att ta ner Kristus från korset och begrava Honom. De hann inte göra allt som var brukligt med en död kropp på grund av att det var en stor judisk högtid dagen därpå, så kvinnorna begav sig därför till graven tidigt nästa morgon m

Ny ikon och "Kanske en möjlighet..."

En ny liten ikon har målats i vårt kloster. Beställningen har gjorts av en församling inom Svenska kyrkan och är en gåva till en medarbetare. Ikonen har måtten 20x15 cm. "Kanske är detta en möjlighet... att tala med Kristus om allt som vi fruktar...” av Stamatis Spanoudakis, en modern, grekisk ,klassisk kompositör. Jag hör forskare, politiker och journalister som ber oss att stanna hemma, undvika kontakt med andra människor och att bevara renlighet och stillhet. Hur betydelsefullt och hur exceptionellt allt detta förefaller mig. Vilken stor möjlighet, äntligen, att tillbringa några dagar ensam, att lära känna och bli återbekant med våra bortglömda jag, och först och främst att närma sig Den

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page