Ny handmålad ikon av Heliga Symeon och Evlogius

Denna ikon har just blivit färdigmålad i vårt kloster. Helgonen firas båda den 27 april och ikonen är en beställning från ett kloster i England som ett minne från den dagen då tre bröder blev munkvigda. Helige Symeon kallas "Herrens broder" eftersom han var son till Helige Josef, Guds Moders trolovade, från hans tidigare äktenskap. Symeon blev biskop av Jerusalem efter Aposteln Jakobs martyrdöd och blev själv martyr genom att korsfästas senare. Helige Evlogius var en stenhuggare som levde i Thebaid, i området av forna Egypten, i början av 500-talet. Under dagen arbetade han med stenhuggeri och på kvällarna erbjöd han resande och munkar härbärge och gästfrihet med inkomsten från hans dagliga

Det heliga korsets Söndag och 40 martyrer av Sebaste

Dagens söndag är den tredje i fastan då vi firar det Heliga korsets upphöjelse. Den sammanfaller i år med firandet av de fyrtio stora martyrerna av Sebaste som bokstavligen genomgick vatten och eld för att inte avsäga sig sin kristna tro. De plågades en hel natt i en frusen sjö men ingav varandra mod att utstå svårigheterna för sin tros skull. Låt oss be om deras förböner till Gud att vi på samma sätt inger varandra mod i prövningarnas tid att tålmodigt utstå svårigheter. Må Herrens heliga Kors ge oss styrka denna dag när vi vördar det att fortsatta fastan och bära vårt eget kors. Alla som inte haft möjlighet att komma till en kyrka kan ta det kors man har i sitt hem och göra korstecknet öve

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page