Vi målar fortfarande ikoner...

...eller försöker ta tid till det i alla fall, trots bygget i klostret. På bilden ser vi en ikon som målats i vårt kloster i sommar. Ikonen var en beställning av en privatperson som en gåva till en diakonvigning. Måtten är 30x15 cm och föreställer den Helige Laurentius, vars minne vi firar idag, 10 augusti enligt kyrklig kalender, dagen då helgonet led martyrdöden år 258 i Rom. Där tjänade han som ärkediakon och ansvarade för kyrkans heliga kärl och delade ut pengar till de behövande. Runt år 257 förföljdes de kristna och uppmanades offra till avgudarna. När de nekade torterades de. När Helige Laurentius arresterades blev han utfrågad om kyrkans skatter. Han bad om att få tre dagar på sig at

Kristi Förklarings dag

Dagens troparion: Du blev förvandlad på berget, o Kriste vår Gud och uppenbarade Din härlighet för Dina lärjungar så långt de mäktade bära det. Må också för oss syndare Ditt eviga ljus lysa genom Theotokos förböner, o ljusets Givare, ära åt Dig. Idag firar vi Kristi förklaring eller förvandling på berget Tabor. Han tog med sina främsta lärjungar Petrus, Jakob och Johannes upp på det berget fyrtio dagar innan korsfästelsen. Därför firas denna högtid fyrtio dagar innan upphöjelsen av Korset (14 september). Där förvandlades Han inför dem och Hans ansikte sken som solen och Hans kläder blev vita som ljuset. Moses och Elias uppenbarade sig där och samtalade med Honom om Hans kommande lidande meda

Taklagsfest!

Idag har ett avgörande steg tagits i klostrets bygge: taket är på plats! Våra duktiga hantverkare har slitit hårt och kämpat mot häftiga regnskurar som blött ner ordentligt inne i utbyggnaden de senaste dagarna och vi har fått rakat ut vatten i flera omgångar. Idag är både byggare och byggherre mycket lättade att taket är lagt och det har vi firat med en "taklagsfest" då vi bjöd våra hantverkare på hemlagad pizza och kaka till kaffet! Taklag betyder takstomme och är den bärande konstruktionen i ett yttertak. Taklagsfest är en tradition från den tid då man byggde hus med grannarnas hjälp. Som tack för hjälpen hölls en fest när takstolarna rests. Det var en av de många arbetsfester varmed man

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page