I startgroparna...

När vår Metropolit var på besök i Sverige för en månad sedan firade han Liturgi i klostret, trisagion vid klostergrundaren Moder Philotheis grav och utförde vattenvälsignelsen för den nya utbyggnaden. Byggprojektet har inte varit en lätt process att ta in offerter från entreprenörer och att ansöka om bygglov var så mycket mer komplicerat och tidsödande än vad vi någonsin kunnat föreställa oss! Men Heliga Philothei har återigen sänt vänliga och hjälpsamma människor i vår väg. Entreprenören vi valt (eller vad det Heliga Philothei som valde?) har visat sig vara av ovärderlig hjälp att skaffa fram alla dokument som behövdes inför tekniskt samråd med kommunen på enklaste och billigaste sätt: mark

Den Heliga Treenighetens ikon som förebild för vårt kristna liv

Idag, dagen efter Pingsten firar vi den Helige Andens måndag och den Heliga Treenigheten. Den heliga Treenigheten är omöjlig att förstå på djupet, är osynlig och har aldrig uppenbarat sig. Därför är det inte möjligt att avbilda den Heliga Treenigheten. Den ikon som vi kallar den heliga Treenigheten grundar sig på den historiska händelsen i Första Mosebok (18:1-15) när Abraham fick besök av tre män/änglar. Den kallas också ”Abrahams gästabud”. Ibland framställs den med Abraham och Sara och ibland utan. Ikonen är en symbol för heliga Treenigheten och avbildas bara på rätt dogmatiskt sätt på så vis för att det är en historisk händelse som skett här på jorden. Det finns också en dogmatiskt felak

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page