Den förlorade sonens söndag

Den andra söndagen i Triodion, gudstjänstboken för Stora fastan, har temat liknelsen om den förlorade sonen (Luk. 15:11-32). Det är kanske ett av våra mest älskade avsnitt från Evangeliet, som man kan säga sammanfattar hela dess budskap. Vi kan alla identifiera oss med den förlorade sonen, vi har alla fallit i synd och vänt oss bort från Gud. Men oavsett hur många gånger vi gör det, försäkrar denna liknelse oss om att Gud alltid tar emot oss med öppen famn såsom en älskande Fader när vi omvänder oss. Synd är exil, slaveri för främlingar och hunger. Omvändelse är återvändandet från exilen till vårt sanna hem; att få tillbaka vårt arv och frihet i Faderns hus. Men ånger och omvändelse kräve

En fråga om innebörden av Uppståndelsens ikon

Nyligen fick vi en fråga om innebörden av Uppståndelsens ikon. Det kanske finns fler som är intresserade av att läsa vårt svar. Fråga: Jag har just köpt en ikon - Uppståndelsen (bifogar bild). Jag förstår ju att det är uppståndelsen den visar men jag vill veta vad varje del i den betyder. Vilka människorna är; Vad är tanken bakom att den ser ut just som den gör. Jag vill kunna förklara den för andra som undrar. Tacksam för hjälp med detta. Svar:Tack för att du vänder dig till oss med din fråga om Uppståndelsens ikon. Eftersom ingen såg Kristus just den stunden när han uppstod, visar den Ortodoxa ikonen av Uppståndelsen Hans nedstigande i dödsriket. Andra ikoner som föreställer Kristus utanf

En förkänsla av Uppståndelsen

Vi har redan fått en förkänsla av Uppståndelsen i klostret! Den senaste tiden har vi fått flera beställningar på just den ikonen och några andra som har med den stilla, heliga veckan och Påsken att göra. Beställningarna kommer från Ortodoxa kyrkan, Svenska kyrkan och privatpersoner. Trycken är gjorda på kanvas på vår professionella printer Epson Stylus Pro 7880 och de som bilden visar har måtten: Uppståndelsen: 37x60 (med bård, specialbeställning för att passa en ram), 40x50, 20x30 och 10x17 Den Heliga nattvarden 15x21cm Epitaphios (Kristi begravning) 21x26cm Kristi möte med myrrabärerskorna 15x21cm Se gärna avdelningen på vår hemsida med ikoner för Stora fastans tid, Påsken och Pentekos

Heliga Anna av Novgorod

Den heliga Anna av Novgorod, vars minne vi firar idag, är ett av våra få svenska helgon. Innan hon blev nunna var hennes namn Ingegerd och hon var dotter till Olof Skötkonung i Sigtuna. Hon föddes omkring år 1000. Ingegerd gifte sig med fursten Jaroslav av Novgord, efter att Kung Olav Haraldssons frieri till henne och därmed fredsinitiativ blivit nekat av henns far. Hon hade ännu inte fyllt 20 år när hon blev rysk furstinna. Men med sin viljestyrka och sin näsa för maktspel framstår hon i källorna som en viktig rådgivare till sin 25 år äldre man, på flera ställen rentav som den dominerande av de två. Hon lyckades till exempel en gång att stifta fred mellan Jaroslav och en av hans bröder, jus

Publikanens och fariséens söndag

Dagens söndag kallar vi publikanens och fariséens söndag därför att vi läser i dagens Evangelium liknelsen om publikanen eller tullindrivaren och farisén (Luk. 18:10-14). Fariséen som kom till templet för att be, skröt inför Gud om sina goda gärningar, han fastade och gav allmosor. Men den syndfulle publikanen bad bara i ödmjukhet om Guds förbarmande för han insåg sin egen synd och omvände sig. Denna dag är upptakten till Stora fastan som börjar om tre veckor och budskapet i liknelsen leder oss till att förstå att ödmjukhet är vägen som öppnar omvändelsens dörrar, vägen till Gud. Omvändelsen är Stora fastans budskap, förändring av mentalitet ,att vi ska leva i bot och ånger för att förändra

Helige Ansgar, Nordens apostel

Idag firar vi minnet av den helige Ansgar, "Nordens apostel", som levde 801-865. Han var en tysk benediktinmunk från Corvey, missionär och ärkebiskop av Hamburg-Bremen, vilket då också innefattade Norden. Den danske kungen Harald Klak som döpts år 826 bad om missionärer och Ansgar åkte frivilligt till Danmark. Men Harald Klaks ställning var inte stark i Danmark och Ansgar stannade söder om Elbe, där han inrättade en skola för danska pojkar. När Ludvig den fromme, karolingisk kejsare, år 829 besöktes av två sändebud från sveakungen, som menade att det var flera i deras hemland som ville övergå till den kristna tron, utsåg han Ansgar att sprida tron. Ansgar och hans medhjälpare munken Witmar f

Herrens möte i templet

Efter de fyrtio dagarna som Mose lag föreskrev som reningsperiod för en moder efter ett barns födelse, presenterades Jesus Kristus i templet av Hans Moder och den Helige Josef. Varje förstfödd helgades till Gud i templet och ett offer frambars, ett lamm eller, för fattiga familjer, två duvor. Varken Herren eller Hans moder hade behov av rening, men Herren kom till världen inte för att upphäva lagen utan för att uppfylla den (Matt. 5:17). Han tog på Sig vår natur och upprättar oss genom att vara lydig till lagen, som Han själv gett, men som människan överträtt, och visar på så vis att vägen till försoning med Gud är lydnaden. Han blir den ödmjukaste och fattigaste av oss alla. I templet möte

20% rabatt på ikoner!

Vi har 20% rabatt* på tryckta och handmålade ikoner för beställningar under hela februari 2016! * Kan ej kombineras med mängdrabatten

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page